напрямки

 • 101розливати — а/ю, а/єш, недок., розли/ти, розіллю/, розіллє/ш і рідко розілля/ти, розіллю/, розіллє/ш, іноді розілля/ю, розілля/єш, док., перех. 1) Проливати, лити яку небудь рідину, хлюпати, бризкати якоюсь рідиною на що небудь (перев. мимоволі, ненароком,… …

  Український тлумачний словник

 • 102розходитися — I розх одитися і рідко розіхо/дитися, джуся, дишся, недок., розійти/ся, розійду/ся, розі/йдешся, док. 1) Залишаючи місце збору, перебування, іти в різні боки, місця (про всіх чи багатьох). || Іти, попрощавшись; розставатися на якийсь час. ||… …

  Український тлумачний словник

 • 103хауз-мьюзик — невідм., ж. Термін, що характеризує практику дискотек, коли диск жокей за допомогою технічних засобів, мікшування і накладання записів, створює свою музику, об єднуючи під одним дахом кількох виконавців, різні музичні напрямки та стилі …

  Український тлумачний словник

 • 104Выпалить — – сказать, высказать что то одним духом и эмоционально. Он так и выпалил, что на душе было «сказал напрямки» (Словарь Даля). От взволнованного состояния, когда человек недостаточно контролирует свою речь. Партнеру по общению в этом случае в… …

  Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

 • 105откровенность —     ОТКРОВЕННОСТЬ, открытость, правдивость, прямодушие, прямолинейность, прямота, честность, чистосердечие и чистосердечье, чистосердечность     ОТКРОВЕННЫЙ, нелицемерный, открытый, правдивый, прямодушный, прямой, прямолинейный, честный,… …

  Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • 106прямо —     ПРЯМО, разг. напрямик, разг. прямиком, разг. сниж. напрямки …

  Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • 107відсадка — отсадка jigging Setzen процес гравітаційного збагачення корисних копалин, який базується на розділенні зернистого матеріалу за густиною у вертикальному пульсуючому потоці води або стисненого повітря знакоперемінної швидкості. За типом середовища… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 108газовий сепаратор — газовый сепаратор gas separator *Gasabscheider, Gasseparator, Gasabtrenapparat апарат для очищення продукції газових і газоконденсатних свердловин від води, вуглеводневого конденсату і механіч. домішок. Входить до складу установок комплексної… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 109гірнича геомеханіка — горная геомеханика (механика горных пород) rock geomechanics Montangeomechanik сукупність знань про механічні властивості масивів гірських порід і механічні процеси, що відбуваються в них під час гірничих робіт (проведення й експлуатації гірничих …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 110механіка гірських порід — горная геомеханика (механика горных пород) rock geomechanics Montangeomechanik сукупність знань про механічні властивості масивів гірських порід і механічні процеси, що відбуваються в них під час гірничих робіт (проведення й експлуатації гірничих …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 111драґлайн — драглайн dragline, walking dragline Schürfkübelbagger одноковшева самохідна виймально навантажувальна машина циклічної дії, у якої ківш має гнучкий зв’язок із стрілою та поворотною платформою з допомогою канатів та блоків. Переміщення Д.… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 112дробарка — дробилка breaker, crusher Brecher, Brechapparat, Breckwerk, Zerkleinerungsmaschine, Quetsche машина для дроблення та подрібнення грудкової мінеральної сировини і інш. твердих матеріалів. Розрізняють щокові, конусні, валкові, барабанні, молоткові… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 113кібернетика — кибернетика cybernatics Kybernetik наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних керуючих системах. Основний об’єкт дослідження К. – кібернетичні системи, які розглядаються абстрактно, незалежно …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 114Везенберг — ВЕЗЕНБЕРГЪ (древній Раковоръ), уѣзд. гор. Эстл. губ., находившийся въ XIII ст. во владѣніи датчанъ. Сраженіе 18 фвр. 1268 г. между новогородско псковск. дружинами и датско ливонск. войсками. Въ своихъ постоян. столкновеніяхъ съ ливонск. рыцарями… …

  Военная энциклопедия

 • 11535.080 — Програмне забезпечення ГОСТ 7.70 96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик ГОСТ 19.001 77 ЕСПД. Общие положения ГОСТ… …

  Покажчик національних стандартів

 • 116ДСТУ 3919-99 — (ISO/IEC 14102:1995) Інформаційні технології. Основні напрямки оцінювання та відбору CASE інструментів [br] НД чинний: від 2000 07 01 Зміни: Технічний комітет: ТК 20 Мова: Метод прийняття: Переклад Кількість сторінок: 45 Код НД згідно з ДК 004:… …

  Покажчик національних стандартів

 • 117выпалить —    сказать, высказать что то одним духом и эмоционально. Он так и выпалил, что на душе было «сказал напрямки» (Словарь Даля). От взволнованного состояния, когда человек недостаточно контролирует свою речь. Партнеру по общению в этом случае в… …

  Культура речевого общения: Этика. Прагматика. Психология